actua.araeslhora.cat | Acte 24A | Comptes ClarsAra és l'hora | Acte 24A | Acte 24A | Comptes Clars

Els comptes clars

En iniciar l'activitat de la campanya Ara és l'hora, i amb una ferma voluntat de transparència envers als nostres donants, ens vam comprometre a fer públics els comptes i a obtenir un Informe emès per uns auditors de comptes. És un Informe dels Procediments emprats i verificació dels ingressos i despeses de la Campanya, on a més hi podeu comprovar que la Campanya no es va finançar amb diner públic i, que tot el finançament obtingut es va destinar a finançar directament les activitats i en cap cas al finançament regular de cap de les dues entitats impulsores.

VEURE INFORME

Comptes clars